Wie zijn de vrienden van stichting K-Vriendelijk?
De vrienden van stichting K-Vriendelijk, zijn diegenen die de stichting een warm hart toedragen. Iedereen steunt stichting K-vriendelijk door een (eenmalig) bedrag te doneren. De bedragen kunnen variëren van kleine tot grote bedragen. Maar er kan ook door middel van materialen en /of diensten kosteloos aan te bieden een bijdrage worden geleverd. De donatiegelden worden gebruikt voor liefdadigheid, participatie activiteiten en pro deo werk.

Waarom de vrienden van stichting K-Vriendelijk
Subsidies vanuit de overheid lopen hard terug en de maatschappij moet steeds vaker zelf zorg dragen voor maatschappelijke initiatieven. Voor de financiering van lokale projecten zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op lokale organisaties en de medemens. Gelukkig wordt het besef van lokale draagkracht steeds groter en zijn veel bedrijven en particulieren bereid de verantwoordelijkheid te delen. Het idee achter de vrienden van stichting K-Vriendelijk is dat men veel kan bereiken wanneer men de handen ineen slaat. Het gaat niet om de hoogte van het bedrag dat iemand schenkt maar om het feit dat iedereen kan en wil bijdragen. Vele handen maken immers lichter werk!

Waar gebruikt K-Vriendelijk het geld voor?
K-vriendelijk gebruikt de opbrengst onder andere voor:
Het aanbieden van vakanties voor cliënten,
Het bekostigen van activiteiten gericht op participatie in de (lokale) samenleving,
Het bieden van noodhulp aan cliënten,
Het bekostigen van kerstpakketen voor de minima, sportactiviteiten, kleding, kappersbezoek e.d.,
Het organiseren van bijeenkomsten, themadagen, een inloop of een informatiemiddag.

Met uw hulp kunnen we vele mensen meer helpen!
Steun stichting K-vriendelijk met een bijdrage die bij u past! Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Stuur dan een email naar info@k-vriendelijk.nl

U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op NL50 ABNA 0463591178 onder vermelding van donatie.

K-vriendelijk is een stichting die de ANBI status draagt. Dit betekent dat uw gift aan K-vriendelijk aftrekbaar is van het belastbaar inkomen