Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Stichting K-vriendelijk handelt naar de richtlijnen van de AVG.

Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


In de AVG staat een speciaal artikel over toestemming. Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Dit is bij stichting K-vriendelijk in het werkproces opgenomen. Tijdens de intake procedure wordt gevraagd om toestemming aangaande de verwerking van gegevens, beeldmateriaal en dossier inzage bij een audit middels een toestemmingsverklaring. Deze toestemmingen kunnen ten alle tijden worden ingetrokken.