b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_13917712_l.jpg

Zorg in Natura (ZIN) 
Met de gemeentes Ommen, Hardenberg en Dalfsen heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de WMO op basis van Zorg in Natura.

Met de 11 samenwerkende gemeentes in de regio IJsselland heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de Jeugdwet in Zorg in Natura. Dit verloopt via het RSJ.

 

Met de samenwerkende gemeentes in Twente, genaamd Samen 14, en met Almelo en Hof van Twente heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de WMO en de Jeugdwet op basis van Zorg in Natura.

 

Met de centrum gemeente Almelo heeft stichting K-Vriendelijk een overeenkomst voor het bieden van beschermd wonen, in de 24 uurs locatie in Vriezenveen, vanuit de WMO op basis van Zorg in Natura.  


Met de gemeente Staphorst is er met ingang van 1 april 2020 ook een overeenkomst voor het bieden van begeleiding vanuit de WMO op basis van Zorg in Natura.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

De tarieven zijn afhankelijk van de soort begeleiding die geboden wordt. Bij een vast aantal uren begeleiding kan er soms ook een vast maandbedrag worden afgesproken.
De begeleiding (en reiskosten) kunnen betaald worden vanuit een PGB. De afgesproken tarieven en de reiskosten vergoeding worden vastgelegd in de zorgovereenkomst.

*Voor meer informatie over PGB verwijzen wij naar de SVB www.svb.nl