b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_26352171_l.jpg
Stichting K-vriendelijk werkt vanuit een positief mensbeeld en kindvisie.

'Ieder mens is een uniek individu met zijn/haar eigen mogelijkheden tot groei'. Stichting K-vriendelijk heeft een aantal uitgangspunten die van invloed zijn op onze basishouding en werkwijze;
  • Respectvolle benadering
  • Vraaggericht werken (aansluiten bij de wensen en de hulpvragen)  
  • Positieve bekrachtiging (aanmoedigen, complimenteren en de sterke kanten benutten)
  • Transparant zijn (zeg wat je doet en doe wat je zegt)
  • Doelgericht (met behulp van doelen naar een resultaat toewerken) 
  • Systeemgericht werken (het betrekken van het gezin, de familie en het netwerk bij de hulpverlening)
  • Snelle inzet van de begeleiding om 'verslechtering' van de situatie te voorkomen   
pdfVisie en Missie stichting K-Vriendelijk