b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_13917712_l.jpg
Afhankelijk van uw zorgvragen en/of een eventuele diagnose heeft u te maken met de Wet Langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de gemeente waar u woont die verantwoordelijk is voor de toegang.

Wilt u weten of u vanuit stichting K-Vriendelijk zorg of begeleiding kunt ontvangen, dan kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen.  In het gesprek zal samen met u worden bekeken of wij de juiste zorg kunnen bieden en welke wet- en regelgeving in uw situatie van toepassing is. We kunnen u als dit nodig blijkt te zijn dan doorverwijzen naar de juiste instantie om de zorg te kunnen inzetten.

Het kan ook zijn dat de gemeente zelf met uw toestemming een aanmelding bij ons doet. Als blijkt dat wij de juiste begeleiding kunnen bieden zal er een intake gesprek plaats vinden. Vervolgens zal er op basis van de indicatie of het plan van de gemeente worden afgesproken op welke manier, hoe vaak en met welke doelstelling de begeleiding geboden zal worden. Dit alles zal worden uitgeschreven in zorgleefplan doelen. Als u akkoord gaat met het zorgleefplan zal er op afgesproken moment(en) een evaluatie plaats vinden, om te toetsen of het plan van aanpak nog steeds aansluit bij de hulpvragen. Op het moment dat de begeleiding wordt afgerond zal er een eindevaluatie plaats vinden, om het gehele proces te evalueren.  

Stichting K-vriendelijk werkt naast het zorgplan met een zorgovereenkomst (bij een Persoonsgebonden Budget) of een overeenkomst met de gemeente (bij Zorg in Natura), waarin de afspraken over de zorg- en/of dienstverlening worden vastgelegd.