b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_28372172_l.jpg
Stichting K- vriendelijk biedt een aantal verschillende vormen van zorg- en dienstverlening

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding in groepsverband
  • Dagopvang en logeeropvang 
  • Opvoedkundige ondersteuning 
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Begeleid zelfstandig wonen
  • Beschermd wonen

De begeleiding die wordt geboden kan gericht zijn op opvoedkundige problemen, administratie en financiën, de huishouding, aanbrengen van structuur, persoonlijke verzorging, sociale contacten en een zinvolle daginvulling.

Wij bieden de begeleiding op basis van de Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en de WLz (Wet Langdurige zorg). Dit kan worden gefinancieerd op basis van een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (Zorg in Natura) bij de gemeenten waarmee wij een contract hebben. Kijk voor meer informatie over de gemeente waarmee wij een contract hebben op de homepage bij 'hoe helpen wij' onder het kopje 'financiering'