b_568_0_16777215_0_0_images_Algemeen_11907874_l.jpg

Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen. 


Wij bieden de begeleiding op basis van de Jeugdwet, de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) en de WLz (Wet Langdurige zorg).

 

Er kan sprake zijn psycho sociale problemen, psychiatrische problematiek of een (licht)verstandelijke beperking. Bij veel cliënten is er op verschillende gebieden behoefte aan begeleiding om verergering van problemen te voorkomen. Wij trachten de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen. De begeleiding bieden wij zowel binnen als buiten de thuissituatie en in nauwe samenwerking met het netwerk en /of betrokken behandelaars.


We bieden individuele begeleiding, opvoedkundige ondersteuning, begeleiding in groepsverband en dagopvang, logeeropvang en verschillende vormen van beschermd en begeleid wonen. 

Bij stichting K-Vriendelijk zijn er ook mogelijkheden voor budgetbegeleiding op vrijwillige basis.